Privacyverklaring

In deze verklaring legt Recourt Makelaars uit welke persoonsgegevens zij verwerkt, wat zij daarmee
doet en waarom ze dat doet.

Recourt Makelaars is voor het grote deel van het verwerken van uw persoonsgegevens
verwerkingsverantwoordelijke. Recourt bepaalt dan welke persoonsgegevens worden verzameld,
waarom en hoe. In sommige gevallen zijn wij verwerker: een samenwerkingspartner bepaalt dan
welke gegevens verzameld worden, hoe dat gebeurt en met welk doel. Recourt hee> hier dan alleen
een verwerkende rol in, bijvoorbeeld als we alleen een overeenkomst voor verhuur (beheer)
opstellen.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze privacyverklaring of de verwerking van uw
persoonsgegevens kunt u zich wenden tot:

Recourt Makelaars

Leidsegracht 50
1016 CN AMSTERDAM
Tel: 020 – 627 50 11
Fax: 020 – 622 74 09
E-mail: info@recourtmakelaars.nl

Recourt Makelaars neemt uw privacy serieus en neemt alle voorzorgsmaatregelen om uw
persoonsgegevens te beschermen die u van haar kunt verwachten.

Binnen deze privacyverklaring probeert Recourt een logisch overzicht te geven van de activiteiten
waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, welke persoonsgegevens verwerkt worden, hoe lang
deze bewaard blijven en of deze mogelijk met derden worden gedeeld.

Activiteiten waarbij persoonsgegevens worden verwerkt
Verhuren woning
De volgende gegevens worden door Recourt bij deze activiteit verwerkt en gedeeld met de huurder,
en enkele platforms (Funda, Pararius) met een bewaartermijn van 15 jaar.

● Naam, adres, contactgegevens
● Omschrijving en kenmerken van de woning zoals
● huurprijs, bouwjaar, oppervlakte, indeling, kadastrale gegevens, beeldmateriaal,
● Gegevens t.b.v. huurovereenkomst

De volgende gegevens worden door Recourt bij deze activiteit verwerkt en niet gedeeld met
ontvangers:
● Reden van verhuur
● Eisen gesteld aan de huurder
● Gegevens van uw legitimatiebewijs
● Uitreksel Kamer van Koophandel (mits van toepassing)
We verwerken deze gegevens onder de wettelijke grondslag: Uitvoeren overeenkomst.

Huren en beheren woning
Bij het huren van een woning verwerkt Recourt een aantal persoonsgegevens, mogelijk gedeeld met
de verhuurder. De volgende gegevens worden 15 jaar bewaard:
● Naam, adres en contactgegevens
● Gegevens t.b.v. het huurcontract
● Gegevens van uw legitimatiebewijs
De volgende gegevens worden bij het huren van een woning verwerkt, en worden niet gedeeld:
● Uw zoekprofiel
● Gegevens over uw huidige woning
● Uw leeftijd, inkomen, gezinssamenstelling
● Betaalmethode en afspraken van de huur
Als de verhuurder van Recourt eist dat er een huurderstoets (bij bijvoorbeeld de NVM) wordt
gedaan, wordt verwerkt door Recourt en gedeeld met de verhuurder:
● Uitkomst huurderstoets
We verwerken deze gegevens onder de wettelijke grondslag: Uitvoeren overeenkomst.

Taxaties O.G.
Bij (voorbereiding en uitvoering) van een taxatieopdracht worden de volgende gegevens verwerkt en
gedeeld met het betreffende validatieinstituut (NWWI/ taxatieweb). Deze gegevens worden 20 jaar
bewaard:
● Uw naam , contactgegevens en het te taxeren adres
● Taxatierapport
We verwerken deze gegevens onder de wettelijke grondslag: Uitvoeren overeenkomst.

Verkoop woning
De volgende gegevens worden door Recourt bij deze activiteit verwerkt en gedeeld met de koper,
diens makelaar en de betrokken notaris, en enkele platforms als Funda, met een bewaartermijn van
20 jaar:
● Naam, adres, contactgegevens
● Omschrijving en kenmerken van de woning zoals
● Koopprijs, bouwjaar, oppervlakte, indeling, kadastrale gegevens, beeldmateriaal, e.d.
● Gegevens t.b.v. en de Koopovereenkomst
De volgende gegevens worden door Recourt bij deze activiteit verwerkt met een bewaartermijn van
5 jaar:
● Gegevens van uw legitimatiebewijs (bewaartermijn 20 jaar)
● Uitreksel Kamer van Koophandel (mits van toepassing)
● Cliëntenonderzoek
Ook deze gegevens kunnen worden gedeeld met de makelaar van de koper, en met de notaris voor
het opstellen van het koopcontract, uit hoofde van wettelijke verplichtingen, e.d.
Wij verwerken deze gegevens onder de wettelijke grondslag: Uitvoeren overeenkomst en Wettelijke
verplichting.

Aankoop woning
De volgende gegevens worden door Recourt bij deze activiteit verwerkt, en mogelijk gedeeld met de
verkoper en diens makelaar, en betrokken notaris, en 20 jaar bewaard:
● Naam, adres, woonplaats, contactgegevens
● Eventueel financieel bod en voorbehouden
● De koopovereenkomst
De volgende gegevens worden door Recourt verzameld en gedeeld met bij de transactie betrokken
Wwft plichtige instellingen (notaris, makelaar), met een bewaartermijn van 5 jaar:
● Gegevens van het legitimatiebewijs / uitreksel Kamer van Koophandel
● Cliëntenonderzoek in het kader van de Wwft
De volgende gegevens worden door Recourt verzameld, niet gedeeld met derden met een
bewaartermijn van 20 jaar:
● Uw zoekwensen
● Opdracht tot dienstverlening

Advies
Bij advisering worden de volgende gegevens verwerkt en niet gedeeld met derden. Deze gegevens
worden 5 jaar bewaard:
● Uw naam, adres en contactgegevens
● Adviesrapport of vergelijkbare informatie
We verwerken deze gegevens onder de wettelijke grondslag: Uitvoeren overeenkomst.

Gegevensverstrekking aan Pararius
Bij een aantal diensten worden gegevens verstrekt aan Pararius. Pararius is een (online) platform om
aanbod en vraag voor huur/verhuur van onroerend goed bij elkaar te brengen. Zij doen het volgende
met uw gegevens:
– Faciliteren van klantcontact met Pararius
– Faciliteren van contact tussen makelaar en woningzoekende/ verkoper
– Gebruik voor marketingdoeleinden
– Faciliteren koppeling social sites
– Genereren traffic naar de Pararius website
– Personalisatie profiel
– Kwaliteits- en marktonderzoek (niet herleidbaar tot individueel niveau)
Voor meer informatie wat Pararius met uw gegevens doet: https://www.pararius.nl/privacy-policy
Pararius B.V.
T.a.v. Klantenservice
Overschiestraat 61
1062 XD, Amsterdam
+31 (0)20 – 4712111
privacy@pararius.nl

Gegevensverstrekking aan Funda
Bij een aantal diensten worden ook gegevens verstrekt aan Funda. Funda heeft de volgende doelen
met de persoonsgegevens:
Het is noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken om onze diensten aan te kunnen bieden en
te verbeteren, en om ons platform veilig, snel en altijd beschikbaar te houden. Ook is het nodig om
persoonsgegevens te verwerken om ons klantcontact goed te laten verlopen. Daarnaast worden
persoonsgegevens voor marketingdoeleinden gebruikt.
Lees hier wat Funda NVM met de verstrekte gegevens doet:
https://www.funda.nl/privacybeleid/consument/
Funda is een verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens. De contactgegevens zijn:
Funda Real Estate B.V.
Piet Heinkade 167
1019 GM Amsterdam
Funda heeft een functionaris voor de gegevensverwerking. Deze is bereikbaar via
privacy@funda.nl.

Gegevensverstrekking aan de NVM
Bij een aantal diensten worden ook gegevens verstrekt aan de NVM (Funda). De NVM doet het
volgende met deze gegevens:
– Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden
en agrarisch vastgoed die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.
– Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op funda en andere (huizen)websites.
– Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en
inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt,
bedrijfsonroerendgoed markt en agrarische vastgoedmarkt. De gegevens in deze database
worden voor onbepaalde tijd bewaard.
Lees hier wat NVM met de verstrekte gegevens doet: h_ps://www.nvm.nl/website/privacy
NVM is een verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens. De contactgegevens zijn: NVM
KvK 30102683
Postbus 2222
3430 DC Nieuwegein
cv@nvm.nl
NVM heeft een functionaris voor de gegevensverwerking. Deze is bereikbaar via fg@nvm.nl

Overige ontvangers
Naast de NVM, Pararius en andere professionals uit de onroerend goed sector kan het voorkomen
dat Recourt andere relevante ontvangers nodig hee> voor het uitvoeren van haar activiteiten.
Recourt selecteert de ontvangers met de grootste zorgvuldigheid, maakt duidelijke afspraken met
hen en deelt niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk voor deze activiteiten. Zo kan het
voorkomen dat in het kader van een verkoop van een woning uw dossier wordt gedeeld met de
notaris om een koopakte op te kunnen stellen of met de bij de transactie betrokken collega
makelaar.

Verwerkers
Recourt maakt gebruik van diverse verwerkers. Dit zijn organisaties die in opdracht van Recourt uw
persoonsgegevens verwerken, zoals het klantrelatiesysteem en onze server. Met elke verwerker
heeft Recourt een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin Recourt met de verwerkers heeft
vastgelegd wat zij met uw gegevens mogen doen. Ook heeft Recourt zich ervan vergewist dat de
verwerkers aan de GDPR (AVG) voldoen, ook als de gegevens mogelijk (bijvoorbeeld in het geval van
Microsoft > 365) buiten de EU worden verwerkt.

Uw rechten
U heeft als betrokkene een aantal rechten die u kunt uitoefenen.
U heeft het recht op informatie, waarbij u het recht hee> te weten wat Recourt met uw gegevens
doet. Recourt hoopt hier invulling aan te geven middels deze privacyverklaring. Mochten er toch nog
vragen zijn, dan staan de contactgegevens van Recourt voor u ter beschikking.
U heeft het recht op inzage. Inzage in welke persoonsgegevens Recourt van u verwerkt. Mocht u in
de persoonsgegevens iets aantreffen dan kennelijk incorrect is, dan kun u uw recht op correctie
uitoefenen. U heeft het recht op vergetelheid, wat inhoud dat Recourt uw persoonsgegevens moet
wissen als u dat verzoekt, en dit mogelijk is met het oog op wetgeving en voorwaarden. Mocht
Recourt uw gegevens op basis van toestemming (zoals een referentie) of gerechtvaardigd belang
verwerken heeft u het recht op verzet, waarbij ik uw persoonsgegevens op eerste verzoek zal
verwijderen. Mocht u uw persoonsgegevens willen opvragen in een voor de branche gebruikelijk
formaat, dan kan u deze opvragen onder uw recht op dataportibiliteit.
Recourt maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming waarbij u aanzienlijk kan worden
benadeeld. Mocht Recourt bijvoorbeeld een huurderstoets uitvoeren, wordt deze met een menselijk
oog beoordeeld.
Als u een recht wilt uitoefenen zal Recourt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek een
reactie geven over de behandeling van het verzoek.

Beveiliging, cookies en website
Recourt maakt gebruik van moderne soft- en hardware, houd deze up to date en heeft haar
beveiligingsinstellingen (firewall, virusscanners) op een hoog niveau van bescherming ingesteld.
Recourt gebruikt alleen technische en functionele cookies om de website goed te laten functioneren.
Ook gebruikt Recourt analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy doordat ze niet
herleidbaar zijn naar u als individu. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek
aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Recourt
gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kan Recourt hiermee de website optimaliseren. U kunt zich afmelden
voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser
verwijderen.

Klachten en geschillen
Mocht u ondanks de inspanningen zorgvuldig en juist met uw persoonsgegevens een klacht willen
indienen, dan kunt u contact met Recourt opnemen. Komt u er met Recourt niet uit, dan kan u een
klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied
van gegevensbescherming.